slovak
 

Astma príznaky a liečba - astma bronchiale

 

Astma

Astma je závažné ochorenie, ktoré postihuje dýchacie cesty a dochádza k ich dlhodobému (chronickému) zápalovému postihnutia. Najvyšší nárast zaznamenali lekári v uplynulých desiatich rokoch a touto chorobou trpia viac ako 10% detskej populácie.

Astma bronchiale je zápalové ochorenie dýchacích ciest, pri ktorom dochádza k zúžení dýchacích ciest. Ochorenie býva najčastejšie vyvolané na podklade alergie. Astma vyvoláva zhoršené dýchanie až dychovú nedostatočnosť.

Koho postihuje astma?

Najviac sú postihnuté malé deti. U malých detí sa astma prejaví väčšinou do 5 roku života. Častejšie sa vyskytuj u chlapcov. Astma sa môže tiež objaviť v tehotenstve, kedy môže mať vplyv na narodené dieťa. Najhorším prípadom astmy je astmatický záchvat, ktorý môže trvať niekoľko minút a človek býva ohrozený na živote. Môže dôjsť k zlyhaniu základných životných funkcií.

Astma a jeho príznaky

Astma môže kedykoľvek prepuknúť pôsobením alergénov doma i vonku (prach, peľ, roztoče) a vplyv na spustenie astmy môžu mať aj zmeny počasia, vírusová infekcia alebo fyzická námaha. Príznaky astmy sa musí brať vážne, pretože môže dôjsť ku vzniku astmatického záchvatu, kedy môže byť človek ohrozený na živote av najhoršom prípade musí byť hospitalizovaný na ARO a napojený na prístroje. Hospitalizácie prebieha vtedy, ak nejde záchvat zvládnuť farmakologicky.

Základné príznaky astmy

Astma a jeho príčina

Najčastejšie príčiny, ktoré vyvolávajú astmu.

Odporúčané opatrenia

Pre úspešnú liečbu astmy je potrebné nájsť "spúšťače" astmy. Najzásadnejšie pre zlepšenie astmy je odstránenie alergénu. V posledných rokoch sú na prvom mieste roztoče pred peľmi, pretože najviac času trávime v miestnostiach, autách, nechodíme von.

Neúčinná riešenie

Používanie chemických prípravkov, pokrývok z organických materiálov ako je ovčie rúno, sú účinné minimálne alebo vôbec nie. Tiež čističky vzduchu sú u astma obmedzene účinné, pretože alergén nie je polietavý, ale rýchlo sadá zo vzduchu na zem.

Úspešná liečba astmy

Doporučené certifikované UV-C antibakteriálny vysávače Raycop pre astmatikov

raycop astma

Vysávača Raycop sú schválené Britskou nadáciou pre alergie The British Allergy Foundation

Vysávača Raycop sú schválené Food and Drug Administration, (FDA). Úrad pre kontrolu liekov a potravín v USA.

Test účinnos UV-C vysávača Raycop vykonaná univerzitou "The University of Manchester". Potvrdenie účinnosti ničenia roztočov a vírusov.

Potvrdenie o účinnosti ničenia vírusov vrátane vírusu H1N1 Japan Food Research Laboratories

KICM Kórea Institute of Construction Materials. Potvrdenie účinnosť ničenie baktérií Candida, E. coli, Staphylococcus aureus (stafylokok) 99,9%.